Ημερήσια Νοσηλεία

Ημερήσια Νοσηλεία

Ημερήσια Νοσηλεία

H Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες θεραπείες σε ασθενείς που χρήζουν ολιγόωρης ενδονοσοκομειακής φροντίδας. Οι ασθενείς, μπορούν να επισκεφθούν τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, για να ζήσουν μια νέα εμπειρία, σε ένα σύγχρονο, οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον, που σέβεται την ιδιωτικότητα και συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της κλινικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας χορηγούνται προγραμματισμένες και έκτακτες θεραπείες σε ασθενείς. Διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και στελεχώνεται με έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είναι εξειδικευμένο στη χορήγηση ενδοφλέβιων θεραπειών, άριστο στη φλεβοκέντηση δύσκολων φλεβών.

Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ασθενούς, εξετάζεται από ιατρό και στη συνέχεια ετοιμάζονται τα φάρμακα και χορηγούνται στους ασθενείς με ασφάλεια. Το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό παραμένει δίπλα στον ασθενή καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τη θεραπεία τους σε ένα εξειδικευμένο και φιλικό περιβάλλον και εξέρχονται του ιατρικού κέντρου σε σύντομο χρονικό διάστημα, μειώνοντας τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και τη μείωση του χρόνου απουσίας από το σπίτι και την εργασία τους.

 

Web Design and Development by WildBerry Digital | Member of Digital Innovation Group