Αιμοκάθαρση

Αιμοκάθαρση

Αιμοκάθαρση

Το Ιατρικό Κέντρο ΝΕΦΡΟΖΩΗ προσφέρει ένα σύγχρονο, οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον, το οποίο σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί πλήρως, της ανάγκες των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια.

Διαθέτει δύο Μονάδες Αιμοκάθαρσης, Ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων, Χημείο και Διαγνωστικό Εργαστήριο Υπερήχων, τα οποία το καθιστούν ως ένα ολοκληρωμένο Νεφρολογικό Κέντρο, το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί πλήρως της ανάγκες των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια, τόσο ενδονοσοκομειακά όσο και εξωνοσοκομειακά.

Είναι εξοπλισμένο με καινούργιες σύγχρονες μηχανές Fresenius 5008S Cordiax, ότι καλύτερο υπάρχει στον χώρο της αιμοκάθαρσης, αλλά και με άλλο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που εξυπηρετεί πλήρως της ανάγκες των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια.

Στελεχώνεται με έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στον τομέα, το οποίο αξιοποιεί πλήρως της δυνατότητες των καινούριων και υπερσύγχρονων μηχανών αιμοκάθαρσης Fresenius 5008S Cordiax, αλλά και του υπόλοιπου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, παρέχοντας εξειδικευμένες και εξατομικευμένες θεραπείες σε κάθε ασθενή, με στόχο τη βελτίωση της κλινικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής των ασθενών, με τη συνεχή παρουσία ειδικού Νεφρολόγου καθ’ όλη τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης.

Οι ασθενείς, μπορούν να επισκεφθούν το Ιατρικό Κέντρο ΝΕΦΡΟΖΩΗ, για να ζήσουν μια νέα εμπειρία, σε ένα εξειδικευμένο και φιλικό περιβάλλον, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια.

 

Web Design and Development by WildBerry Digital | Member of Digital Innovation Group